wzór dysocjacji kwasu octowego

SiM, czyli sport i marketing

Temat:
wwyrażona jest wzorem: K=([CH3COO-][H3O+])/[CH3COOH W roztworze, w którym mamy kwas octowy, oraz sól tego kwasu z mocną zasadą występuje zarówno CH3COOH jak i jony octanowe. Dysocjacja kwasu w tym układzie jak i hydroliza jonów octanowych jest zahamowana, ze względu na istnienie 'sprzężenia' kwas-jon (sól mocnej zasady-słaby kwas). W takim wypadku możemy napisać, że: K=(Csól*[H3O+])/Ckwas Jeśli chcemy wyznaczyć pH roztworu buforowego, to wystarczy wyznaczyć stężenie jonów oksoniowych z powyższej zależności, zlogarytmować wyprowadzony wzór: [H3O+]=(K*Ckwas)/Csól pH = pK -log(Ckwas) + log(Csól) Kiedy objętość jest ustalona i nie ulega zmianie możemy zastąpić stężenia liczbami moli: pH =pK -log(n kwas) +log(n sól) No i ty z tego równania możesz skorzystać. Pozdrawiam
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,16.htmlTemat: kolokwium
1 - co to jest iloczyn jonowy wody i pH roztworu 2 - podaj df stopnia i stałej dys plus wzory 3 - napisz kwalifikacje reakcji chem i po 1 przykładzie do każdego 4- napisz jak wygląda stała dys dla kwasu octowego i i stopnia, i czy zależą one od stężenia 5 - od zcego zależ stała i stopień dysocjacji łatwe jak...
Źródło: geologia1.fora.pl/a/a,317.html


Temat: CHEMIA MEDYCZNA - PYTANIA Z WEJŚCIÓWEK 2009
stanie rownowagi dla K=0,5 4.Podaj def zasady wg Bronsteada. napisz 3 przyklady zasad wraz z odpowiednimi rownaniami. 5. napisz reakcje dysocjacji kwasu octowego wg teorii Bronsteada, napisz wyrazenie na stala dys, podaj wzor okreslajacy prawo rozcienczen Ostwalda.
Źródło: forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=2151


Temat: CHEMIA MEDYCZNA - PYTANIA Z WEJŚCIÓWEK 2009
dysocjacji kwasowej i podaj wzor okreslajacy prawo rozcienczen Ostwalda. :P
Źródło: forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=2151


Temat: hydroliza soli
Z mocą kwasów i zasad nie wolno sobie tak strzelać. Ona zależy od stopnia dysocjacji, a ten zaś od rozpuszczalnika. Kwas octowy jest słaby w wodzie, ale mocny w pirydynie na przykład. Podobnie amoniak aq jest słaby w wodzie, ale mocny w bezwodnym kwasie mrówkowym. Woda jest rozpuszczalnikiem wyrównującym moc kwasów i zasad i też najpospolitszym. Intuicyjnie odnosi się to wszystko do ... poniżej zera, a więc są znacznie mocniejsze. Stosuje się wtedy skalę kwasowości Hammeta. Już oleum ma ujemne pH. A mamy kwas fluorosulfonowy (z samego wzoru widać tą moc !!!) i układ pentafluorek antymonu w kwasie fluorowodorowym, bagatela - 20 trylionów razy mocniejszy od stężonego H2SO4. To są kwasy o takiej mocy, że mogą zprotonować alkany. A zobaczyć tylko, jakie jest pKa dla ... Moc zawsze zależy od rozpuszczalnika, w zasadowym nawet słabe kwasy są mocne i na odwrót. I mocny kwas tym samym potrafi cofnąć protolizę słabszego, który w wodzie wydaje się być mocny......
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=9460


Temat: Reakcja
Co do kwasu octowego to w gimnazjum ucza nas, ze dysocjuje i reakcji chca zapisanej tak, jak to zrobil Azdaroth. A co do kwasow, w ktorych wystepuja wiazania koordynacyjne, to u mnie np. robilismy wzory, w ktorych wszystkie wiazania byly kowalencyjne, ale bylo wspomniane, ze "te wzory sa nie do konca poprawne, ale na poziomie gimnazjum takie macie umiec, a poprawnych nauczycie...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1478


Temat: Zadania - kwasy karboksylowe.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań 1.Utleniono 1kg 15-procentowego etanolu do kwasu octowego. Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu kwasu octowego przy założeniu, że wydajność procesu wynosi 100%. 2.Ustalić wzór hydratu octanu sodu zawierającego 39,7% wody. Obliczyć, ile gramów hydratu należy rozpuścić w 100g wody, aby otrzymać 7,21- procentowy roztwór octanu sodu. 3. Para kwasu octowego zawiera pewien procent dimeru . Obliczyć zawartość dimeru w (%obj.), jeżeli gęstość pary w temperaturze 420 K, pod ciśnieniem normalnym wynosi 2,49 g/dm3 4. Obliczyć stężenie molowe jonów wodorowych w 0,1- molowym wodnym roztworze kwasu octowego, jeżeli stopień dysocjacji wynosi 1,3%. Czy stopień dysocjacji kwasu octowego będzie taki sam w 0,1 molowym roztworze benzenowym?? 5.Obliczyć w przybliżeniu ile wody należy dodać do 0,25 dm3 10-procentowego octu , aby otrzymać roztwór o stężeniu 6%. 6. Ustalić wzór hydratu octanu sodu zawierającego 39,7% wody. Obliczyć ile gramów hydratu należy rozpuścić w 100g wody, aby otrzymać 7,21% roztwór octanu sodu? 7.Obliczyć gęstość 10% wodnego roztworu kwasu octowego, jeżeli dm3 tego roztworu zawiera 1,68mola kwasu.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=17494


Temat: chemia..zadania
1. Jakie prostsze dwie grupy funkcyjne wchodzą w skład grupy karboksylowej? 2. Podaj wzór ogólny kwasu monokarboksylowego. 3. Napisz reakcję dysocjacji kwasu propionowego. 4. Napisz trzy reakcje otrzymywania kwasu octowego. 5. Napisz reakcję otrzymywania propionianu etylu....
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22461


Temat: Stosunek jonów
Zad: 1 W I probówce znajduje się wodny roztwór kwasu octowego o stęż 0,01mol/dm a w II ten sam kwas o stężeniu 100 razy mniejszym. Oblicz stosunek jonów octanowych w tych roztworach. Stała dysocjacji kwasu octowego: 1,8*10^-5 Masz stężenia obu kwasów i stałą dysocjacji. Znając wzory na stałą możesz obliczyć stopień dysocjacji. Następnie oblicz stężenie cząstecz zdysocjowanych (potrzebnych Tobie jonów octanowych) Całe...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20939


Temat: Prawo rozcieńczeń Ostwalda- zadanie
Treść zadania brzmi : Oblicz wartość st. dysocjacji 0,01-molowego kw. octowego, jeśli wiesz, że stała dysocjacji tego kwasu wynosi 1,75*10^-5. Następnie jest podany przykład rozwiązania tego zadania i to czego ja nie rozumiem to dlaczego podają jako wskazówkę takie stwierdzenie : "Kwas mający wartość α(st.dys)<0,05 powinien spełniać zależność C0/K = 400. W wypadku kw. octowego o stężeniu 0,01 mol/dm3 zależność C0/K = 571,4, możemy więc zastosować uproszczony wzór prawa rozcieńczeń." Dlaczego akurat 400 ? Bardzo prosiłabym o pomoc
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22023


Temat: chemia organiczna pH i stała dysocjacji
Mi wyszło inaczej: najpierw oblicz ile wydzieliło się kwasu octowego(w molach) wg proporcji z reakcji Tollensa: 1 mol CH3COOH ----2*108g Ag X moli ---------------1,08g Ag --------------------------------------- X= 0,005 mola; następnie oblicz stężenie kwasu Cn= n/V Cn=05mol/0,2dm3=0,025n/dm3; Kwas oczywiście dysocjuje w 4% (0,04) czyli stężenie [H+] = Cn* alfa pH= -log[H+] = -log(0,025*0,04)= -log10^-3=3 PH=3 ponieważ stopień dys<5 to stałą dysocjacji można obliczyć z uproszczonego wzoru Ostwalda: K= C* alfa^2 więc K= 0,025*0,04^2= 4*10^-5
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22246


Temat: Dolewanie wody**
Mozna to policzyc na skroty wiedzac ze stopien dysocjacji slabego elktrolitu jest wprost proporcjonalny do pierwiastka kwadratowego z rozcienczenia roztworu. Skoro stopien ma wzrosnac 2-krotnie to roztwor trzeba rozc 4-krotnie. Wiec ... podwoic i skorzystac ze wzoru obliczymy stezenie po rozcienczeniu.Liczymy liczbe moli kwasu octowego. Potem ze wzoru na stezenie molowe obliczamy objetosc i odejmujemy objetosc poczatkowa roztworu
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2654


Temat: zadania, chemia organiczna
6.Ułóż równania reakcji dysocjacji jonowej: -kwasu octowego -mrówczanu sodu -octanu wapnia 7.Zapisz i uzgodnij równania reakcji spalania całkowitego -kwasu mrówkowego -kwasu octowego -kwasu propanowego 8.Napisz trzema sposobami równania reakcji otrzymywania: -octanu sodu 9. Podaj wzory strukturalne następujących związków: -kwas propanowy -kwas 2metylopropanowy -kwas 2,2dimetylopropanowy -kwas 2- etylobutanowy -octan magnezu -mrówczan bary Proszę o pomoc, ja jestem całkiem zielona z chemii a musze...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21921


Temat: Bufory
do 200 cm3 dodałeś 20 cm3. Oznacza to, że nowe stężenie kwasu octowego wynosi: ... a kwasu solnego: ... ponieważ kwas solny dysocjuje w 100%, to oznacza, że stężenie kwasu solnego = stężenie składowej wartości stężenia H+ na tej podstawie możesz wyliczyć x(ponieważ kwas octowy jest słabym kwasem, w mianowniku podstawiasz po prostu stężenie tego kwasu) zauważ, że na stałą dysocjacji składa ... czy nie ma innego wzoru... to są zadania związane z obliczeniami ze stałą równowagi i nie jestem przekonany, by był sens opierania się na jakiś dodatkowych wzorach...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19339


Temat:
Ogolnie ujmujac poprzednie dywagacje, o mocy kwasu swiadczy jego stopien jego dysocjacji. Ogolnie dla charakterystki kwasow jak i zazad uzywa sie pojecia pKa/pKb czyli wartosci ujemnego logarytmu ze stalej dysocjacji kwasu/zasady. I tak im nizsze pKa dla kwasu tym mocniejszy kwas. Dla przykladu pKa: -wody: 15,74 -kw. octowego: 4,72 - kw. siarkowego: -9 - SbF5HF: -12 Jezeli chodzi o tak zwana moc zrącą to jest to kwestia zalezna raczej od materialu jaki ma ulec roztworzeniu i wlasciwosci samego kwasu. HNO3 idealnie nadaje sie do trawienia miedzi natomiast wymieka przy żelazie i na odwrot HCl nic nam z miedzia nie zrobi za to za żelazo z chcecia sie wezmie. Tutaj kwestia bardziej praktyczna niz teoretyczna powie nam bardziej jaki kwas jest bardziej zracy. Hehe..jakby nie bylo idalnym "kwasem" do trawienia aluminum jest wodorotlenek sodu badz potasu Co do wkladania rak do kwasow to unikalbym najpierw HNO3, potem HCl a na koncu H2SO4. Ten ostatni jakos najmniej ... jego pKa to nie jest to mocny kwas i jest slabszy niz HCl, nie mam teraz danych przy sobie zeby to zobrazowac ale tak jest. Jezeli juz jestesmy przy HF to ten wzor jest prawidlowy przy temp. 90 st C. W nizszych temp. sa to cząsteczki zasocjowane (HF)n. Przy ok 20 st C. mamy (HF)n gdzie n=6,7,8. Dla zestalonego HF n=nieskonczonosc. Oczywiscie...
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,25.html


Temat:
mocną zasadą (CH3COO-) to dysocjacja jednej jak i drugiej formy jest znacznie utrudniona, zatem można przyjąć, że: [CH3COOH] = Ckw [CH3COO-] = Csol I wtedy: [H3O+] = Kkw*(Ckw/Csol) Co odpowiada twojemu pierwszemu wzorowi:) Logarytmując teraz stronami i mnożąc przez "-1" to równanie otrzymujemy: pH = pKkw - log (Ckw/Csol) W podobny sposób da radę zająć się wzorem drugim. Trzeba pamiętać, że Kw/Kzas = Kkw Jeśli natomiast przyjmiemy ogólne zalożenie, że we wzorach na [H3O+] w liczniku wpisujemy stężenie formy protonowanej (CH3COOH, NH4+ itd), a w mianowniku stężenie formy deprotonowanej to automatycznie oba wzory...
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,135.html


Temat: spr. z kwasów karboksylowych (pytania grupy 1)
Właściwości fizyczne kwasów: -są lotne -kwasy o małej liczbie węgla w łańcuchu węglowodorowym są w stanie ciekłym, wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowego stają się ciałami stałymi -niższe kwasy karboksylowe mają wysoką temp. wrzenia, która maleje wraz ze wzrostem łańcucha węglowodorowego Właściwości chemiczne kwasów: -ostry, intensywny zapach -ulegają dysocjacji -kwaśny smak -barwią lakmus na kolor czerwony Zastosowania kwasów: -produkcja tworzyw sztucznych -rozpuszczalniki -leki -środki ochrony roślin Kwas octowy(etanowy) Kwas stearynowy Wzór grupowy CH3COOH C17H35COOH Stan skupienia ciekły stały zapach ostry bezzapachowy Rozpuszczalność w H20 duża mała(brak) Reakcja z NaOH CH3COOH + NaOH -- ... kwas palmitynowy + NaOH -- palmitynian sodu + woda C17H35COOH + KOH -- C17H35COOK + H2O kwas stearynowy + KOH --- stearynian potasu + woda Propanol -- propanal -- kwas propanowy CH3H7+O2-- CH3-CH2-COH CH3-CH2-COH + O2-- C2H5COOH Etanal- kwas octowy -- octan magnezu CH3-COH+O2 -- CH3COOH 2CH3COOH-Mgo -- (CH3COO)2Mg+H2O Ogólna reakcja otrzymywania estrów: alkohol + kwas karboksylowy -- ester + woda C2H5OH...
Źródło: lo9bdg.fora.pl/a/a,90.html


Temat: Zadania ze starych arkuszy maturalnych - różne zagadnienia
w tych warunkach stopień dysocjacji tego kwasu?? Zad. 7 Wodny roztwór amoniaku oraz wodny roztwór kwasu octowego słabo przewodzą prąd elektryczny. Po zmieszaniu obu roztworów otrzymano roztwór, którego przewodnictwo elektryczne było ... spalony, jeżeli wiadomo, że węglowodór ten zbudowany jest z prostego łańcucha węglowego i jego długość nie przekracza 7 atomów węgla ?? Podaj jesgo wzór półstrukturalny i nazwę. Zad.9 JAkie zagrożenie istnieje...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5198


Temat: Stopien dysocjacji i pH
W zadaniu pierwszym napisz równanie reakcji. Policz na jego podstawie, ile moli związku będącego w nadmiarze pozostanie w roztworze. następnie policz jego stężenie, korzystając ze wzoru mając już stężenie, zapisz równanie reakcji dysocjacji na podstawie równania dysocjacji skorzystaj ze wzoru: pH + pOH=14 (pH to inaczej -log[H+], a pOH[-log[OH-], logarytmy masz w kalkulatorze windowsowskim) w zadaniu drugim policz, ile moli masz w roztworze 25cm3, korzystając z przekształcenia wzoru a następnie obliczając masę kwasu octowego w tym roztworze, mnożąc masę roztworu i zawartość procentową. Na tej podstawie, korzystając ze wzoru: możesz policzyć liczbę moli tego kwasu znając liczbę moli, możesz policzyć stężenie roztworu, do którego dodano wody do objętości 200cm3, następnie analogiczną metodą stężenie drugiego roztworu. na koniec pozostanie skorzystać z prawa Ostwalda: gdzie K to stała dysocjacji, a C stężenie. Następnie skorzystać z informacji o wartości alfy i wyliczyć w ten sposób, jakie jest stężenie kwasu zdysocjowanego, co oznacza w tym przypadku to samo, co stężenie H+. Mając stężenie H+ znów możemy skorzystać ze wcześniej podanego wzoru na wartość pH
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18118


Temat: Prosze o poprawienie! Utleniono 1kg 15-procentowego etanolu
Witam wszystkich wielbicieli chemii, mam pare wątpliwości i prosze o pomoc. 1. Utleniono 1kg 15-procentowego etanolu do kwasu octowego. Obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu kwasu octowego przy założeniu, że wydajność procesu ... W tym zadaniu muszę wykorzystać KMnO4, bo to najsilnieszy utleniacz i da radę utlenić alkohol do kwasu, bez przechodzenia przez keton. więc będzie tak: 3 C2H5OH + 2KMnO4 + 2 H2SO4 -- 3CH3COOH + Mn2SO4 + K2SO4 + 5 H2O więc 3x46g alk --- 3x60g kwasu 150 g alk ---- x kwasu x = 195,7g poza tym zostaje woda z alkoholu te ... 17,8% (zbiór Pazdry) 2. Obliczyć stężenie molowe jonów wodorowych w 0,1- molowym wodnym roztworze kwasu octowego, jeżeli stopień dysocjacji wynosi 1,3%. Czy stopień dysocjacji kwasu octowego będzie taki sam w 0,1 ... , aby orzymać roztwór o stężeniu 6%. Tu zupełnie nie wiem o co chodzi. Wiem że ocet to wodny roztwór kwasu octowego i te 10% to zawartość tego kwasu, ale nadal nie wiem jak to mam powiązać z objętością. Można użyć wzoru Cm=(Cp x dr) á (100% x M), ale nie mamy dr (czyli gęstości roztworu). 4. Rozkład termiczny soli wapniowych lub barowych kwasów karboksylowych prowadzi do ketonów. 15.8 g octanu wapnia ogrzewano w otwartym naczyniu. po przerwaniu ogrzewania, w naczyniu znajdowała sie substancja stała o masie 12.9 g. Ile procent octanu wapnia...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=22633