Wzór kosztorys remontowy

SiM, czyli sport i marketing

Temat: POMOCY! Praca domowa!
... Sporządź kosztorys remontu pokoju, w którym należy wymienić tapety i pomalować sufit. Wykorzystaj poniższe wzory. A oto i one. Po kolei podam kolumny tabeli: Długość,Szerokość,Wysokość,Powierzchnia ścian,Powierzchnia sufitu. Jak ściana może mieć...
Źródło: forum.zakon-ac.info/viewtopic.php?t=485Temat: TOWAR + USŁUGA = VAT 7%
... Nikt i nic tego nie zmieni.. Dlatego właśnie proponuję tam właśnie złożyć swoje zapytanie. Wzór takiego zapytania można otrzymać w Związku: biuro@okna.org.pl
Źródło: forum.oknonet.pl/viewtopic.php?t=2581


Temat: Jak uzyskać pomoc z MOPS do 6 tys., 20 tys., 100 tys.
może zażądać oświadczenia o stanie majątkowym. - jest możliwe rozpoczęcie robót remontowych przed przybyciem pracowników MOPS ale należy mieć w takiej sytuacji dobrze udokumentowany stan remontowanych pomieszczeń przed podjęciem remontu (zdjęcia/opinie/ekspertyzy). ... w/w kwoty są maksymalnymi mogą więc być obniżone 5. Informacje dotyczące pomocy do 20 tysięcy złotych Pomoc jest z przeznaczeniem na: - koszty remontu budynku/mieszkania (tj. materiały i robociznę) - koszty ... strona winna złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej w którym strona deklaruje wysokość poniesionych strat (...) Strona składa również podpisany przez siebie kosztorys prac. Nie jest wymagane sporządzenie kosztorysu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 3.11 Weryfikacji oświadczenie i kosztorysu dokonuje komisja (...) Z pomocy pokrywane mogą być wyłącznie wydatki na odtworzenie budynku w celu doprowadzenia do stanu z przed powodzi. (...)"
Źródło: biezanow.112.com.pl/viewtopic.php?t=3