wzór na obliczanie pojemności walca

SiM, czyli sport i marketing

Temat: Zadanie tekstowe
A kocioł ma kształt walca czy może ma okrągłe dno? Mysle że walec (jest łatwiejszy do obliczenia) objętość kotła wzór na objetośc to pole podstawy * wysokość czyli : 3,14*9=28,26 dm kwadratowych /pole podstawy ze wzoru pi * r do kwadratu teraz na objetość 28,26*5=141,13 a teraz obliczamy pojemnośc chochli: wzór na objętośc kuli to: [img]http://www.mso.pl/cgi-bin/linux_mimetex.cgi?V=frac{4}{3}p%20R^3[/img] V= 4/3*3,14*0,6*0,6/2 V=0,45 dm3 Wszyscy żołnierze dostają po 2 chochle czyli 0,45 * 2= 10,9 a w garnku jest 141,13 141,13/0,9=156,81 według moich obliczen starczy to 156 żołnieżom (sprawdzie moje obliczenia bo mogłem się pomylić)
Źródło: klbgim2.fora.pl/a/a,205.htmlTemat: Zadania dwa
1. Zadanie 1. Napisz dwa razy wzór na opór elektryczny : 1). R(m) = ro(m)*l(m)/s(m) 2). R(al.) = ro(al.)*l(al?s(al.),gdzie ro jest oporem właściwym miedzi i aluminium. ponieważ R(m) = R(al.) i l(m) =l(al.),więc ro(m)*l(m)/s(m) = ro(al.)*l(al.)/s(al.) i po uproszczeniu ro(m)/s(m) = ro(al.)/s(al.), skąd 3). s(m) = ro(m)*s(al): ro(al) Masę ciała znajdujemy ze wzoru na gęstość: Gęstość ciała D= m/V, gdzie V – objętość, więc 4). m = D*V Objętość każdego przewodnika wyznaczamy jako objętość walca : 5). V = s*l, więc wzór 4) przyjmie postać 6). m(m) = D(m)*s(m)*l(m) Masa miedzianego ; m(m) = D(m)*s(m)*l(m) , za s(m) wstawimy 3) 7). m(m)= D(m)* ro(m)*s(al)*l(m): ro(al) dla aluminiowego wzór na masę będzie analogiczny do wzoru 6) 8). m(al.) = D(al.)*s(al.)*l(al.) Dzieląc wzór 7) przez 8) otrzymamy stosunek mas m(m)/m(al) = D(m)*ro(m)/D(al)*ro(al) Z tablic mamy gęstości D oraz opory właściwe „ro” ,podstwiamy i dostajemy stosunek - Zadanie 2. a)Korzystam ze wzoru: 1). C = Q/U ,skąd U = Q/C. Pojemność C kuli wyraża się wzorem 2). C = 4*Pi*epsylon(zero)*R ,gdzie R musi być w metrach. Wobec tego U = Q/C = Q/4Pi*e*R ,podstaw liczby, V będzie w woltach, e to epsylon zero = 8,85*10(do-12) F/m. Ze wzoru 1) otrzymujemy że Q = C*U = 4*Pi*e*R*U ,podstaw liczby ,będzie wynik c) Energia elektryczna naładowanych kulek może być obliczona ze wzoru : dla pierwszej kulki E = Q(do2)/2*C = Q(do2)/8*Pi*e*R , podstaw liczby i E będzie w dżulach [J]. Dla drugiej kulki ,inny wzór ,równoważny : E = C*U(do2)/2 = =4*Pi*e*R*U(do2)/2 d) w tym miejscu do obliczenia jest tylko jedna wielkość po pozostałe zostały już obliczone wcześniej. Mamy obliczyć potencjał pierwszej kulki. Ze wzoru 1) dostajemy U = Q/C = Q/4Pi*e*R ,podstaw liczby e) po połączeniu potencjał kulek jest jednakowy i wynosi według wzoru (podaję bez dowodu): U = [(C(1) + C(2))(Q(1) + Q(2))]:C(1)*C(2) Wszystkie wielkość do tego wzoru są wcześniej obliczone tylko podstwić,wynik...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=89849