wzór pisania pism urzędowych

SiM, czyli sport i marketing

Temat: Znajomość regulaminu mundurowego ZHP
Qrczak nie ma problemu. Wiec cytuje regulamin: "Cześć II Mundur Mundur instruktorów składa się z: 1. Koszula mundurowa męska (zielona) wg. wzoru ZHP 4. Chusta lub krajka Cześć III Mundur galowy 2. Instruktorzy - strój galowy 1. Marynarka galowa i spodnie galowe wg. wzoru ZHP. Biała koszula. 2. Pod kołnierzem krawat ZHP." Wiesz, akurat noszenie krawatu do nowej bluzy-koszuli mundurowej nie jest ... Wynik rozmowy jest jak jest!! A Wojtal & Cromal sam wie najlepiej z kim rozmawiał!! Chyba że wiesz lepiej od niego?? Co do pisania z dużej litery funkcji, czy to jest ... nie urzędowe pismo. Sam piszesz z dużej litery, lecz tez nie dokońca poprawnie. Sam zobacz jak napisałeś! Pozdrawiam
Źródło: zhpczestochowa.fora.pl/a/a,1131.htmlTemat: Odwołanie
... może mieć odrębne przepisy związane z rekrutacją, ale termin odpowiedzi na pisma tego typu nie powinien być dłuższy niż 14 dni
Źródło: forum.suple.us/viewtopic.php?t=59126


Temat: Można składać urzędowe pisma elektronicznie
Właśnie weszło w życie rozporządzenie MSWiA z listopada 2006 r. w sprawie doręczania pism urzędowych w formie dokumentów elektronicznych. Można się spodziewać, że już wkrótce administracja zacznie przyjmować je tą drogą. Rozporządzenie to nakłada także wymagania na sposób tworzenia pisma w formie dokumentu elektronicznego. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do pism w formie papierowej, gdzie istotnym wymaganiem jest czytelność i zrozumiałość pisma dla osoby, ... wzoru dokumentu elektronicznego. Bardzo wiele standardowych pism zawiera ustalony zestaw informacji, gdzie zmieniają się tylko pojedyncze pola informacyjne. Przykładowo zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami zawiera dużo informacji opisowych, lecz dane, które są najważniejsze to m.in. komu zostało to zaświadczenie wydane i jakiego okresu dotyczy. Dokument elektroniczny, stanowiący takie zaświadczenie, powinien zawierać jedynie zmieniające się dane oraz wskazywać wzór na podstawie, którego został utworzony. Informacja w dokumencie elektronicznym wskazująca jego wzór elektroniczny, umożliwia jednoznaczną interpretację treści dokumentu zarówno przez człowieka, jak i systemy komputerowe. Dokument XML nie jest łatwy do czytania, aby jego zawartość ... wzoru dokumentu elektronicznego. Dokumenty elektroniczne powinny jednoznacznie wskazywać, na podstawie jakiego wzoru elektronicznego zostały utworzone oraz zawierać podstawowy zakres informacji umożliwiających automatyzację procesu przekazywania dokumentu elektronicznego w systemie teleinformatycznym podmiotu publicznego. Aby spełnić to wymaganie dokument elektroniczny powinien zawierać wyróżnik, przy czym strukturę i sposób tworzenia wyróżników Minister ds. Informatyzacji zobowiązał się udostępnić na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. W momencie pisania mniejszego artykułu zasady te nie zostały jeszcze opublikowane. Należy więc przyjąć, że z technicznego punktu widzenia minimalnym wyróżnikiem dokumentu elektronicznego powinien być jednolity identyfikator (URI) wzoru, który zapewnia jego jednoznaczną identyfikację i dostępność przez Internet. Repozytorium wzorów pism Wzory elektroniczne, aby mogły być używane i wykorzystywane powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, czyli zarówno dla podmiotów publicznych jak i przedsiębiorców oraz obywateli. Aby spełnić te wymagania należy stworzyć bezpieczny system, który będzie udostępniał ww. wzory. Do stworzenia takiego systemu zobowiązał się Minister ds. Informatyzacji nakładając na siebie wymaganie stworzenia Centralnego Repozytorium (CR) wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych. Dla zapewnia integralności i autentyczności należy zastosować technikę e-podpisu udostępnianych wzorów, co jest wymagane do pełnej realizacji zadań CR. Ze względów technologicznych wzory elektroniczne nie powinny ... z różnych działów administracji oraz uzyskanego w wyniku tych prac konsensusu. Aktualna postać centralnego repozytorium co prawda umożliwia stosowanie wzorów dokumentów elektronicznych w postępowaniu administracyjnym, ale nie daje podstawy do tego, aby wszystkie gminy w Polsce uzgodniły wspólny wzór dokumentu elektronicznego z którego będą korzystać i istnieje obawa, że w CR każda gmina umieści własny wzór. Dlatego konieczne wydaje się niezwłoczne uruchomienie w Polsce i umocowanie prawne systemu, który umożliwi wypracowywanie wspólnych wzorów elektronicznych i następnie ich publikację w CR. Miejmy nadzieję, że najbliższym czasie Rada Informatyzacji podejmie temat uzgadniania standardów interoperacyjności, co...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=3501


Temat: jak napisac list motywacyjny
wstępie). Jeśli już musisz pisać "do działu", sprawdź dokładnie jaka jest jego nazwa - dział personalny czy np. dział zarządzania zasobami ludzkimi. Umieść również nagłówek, zawierając w nim numer referencyjny oraz stanowisko. Nie musisz już przeglądać setek stron www z poradami: jak pisać cv, jak pisać list motywacyjny, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej ! Nie musisz już szukać przykładowych listów motywacyjnych, wzorów cv! Teraz masz NIEZBĘDNIK List motywacyjny od strony technicznej powinien zawierać: . imię i nazwisko aplikującego, . miejsce i data przygotowania dokumentu, . nazwa i adres firmy do której aplikujesz,...
Źródło: sportywalki.pl/phpBB/viewtopic.php?t=2205


Temat: Jak donosy zmienią rynek wiatrówkowy.
całych cytatów i sformułowań, jak i skopiować układ pisma. Dziękuję również znanemu koledze z tego forum za to że złamał mój kręgosłup moralny i donosząc na mnie pokazał mi że jednak donoszenie ma przyszłość. W następnej części: Donos do MSWiA, Departament Zezwoleń i Koncesji, o konieczności wprowadzenia obowiązku urzędowego badania energii wylotowej każdej wiatrówki sprzedawanej na rynku polskim - jako logiczna konsekwencja...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=21348