Wzór rezygnacji abonamentu

SiM, czyli sport i marketing

Temat: Rozwiązanie umowy - pismo?
Za miesiąc z hakiem kończy mi się umowa z Erą, doczytałem w regulaminie, że jeśli nie chce jej przedłużać, to na 30dni przed terminem muszę złożyć rezygnację na piśmie. Pytanko więc co to pismo musi zawierać, może ktoś ma ewentualnie gotowy wzór? I przy okazji pytanko: nie mogę się doczytać na stronie ściery czy możliwa jest migracja z abonamentu do taktaka po...
Źródło: telepolis.pl/forum/viewtopic.php?t=49Temat: Rozwiązanie umowy - dla klientów indywidualnych wzór dokumentu
Witam! Za 2 miesiące kończy mi się umowa z Erą dla klientów indywidualnych (abonament). Chciałbym złożyć rezygnację i tu moje pytanie czy posiada ktoś wzór takiego dokumentu.. Szukałem na google, ale...
Źródło: centrumse.pl/forum/index.php?showtopic=66645


Temat: Wzór rezygnacji z usług TP
... gry (REGULAMIN), oświadczam, że więcej z Twoich usług (NEOSTRADA) korzystać nie zamierzam w stopniu większym niż to konieczne (ABONAMENT SOCJALNY), aby móc spotkać się z panną młodszą, urodziwszą i wierniejszą od...
Źródło: darkmachine.pl/showthread.php?t=5815


Temat: Umowa na czas nieokreślony - a jednak nie do końca
Umowa na czas nieokreślony - a jednak nie do końca   Witam serdecznie, zamierzam zawrzeć z pewną firmą umowę cywilną na pozycjonowanie mojej strony internetowej. Otrzymałem od nich wzór umowy i wszystko ... 6. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie za 30- dniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. i dotąd jest wszystko ok., ale następny punkt brzmi: 7. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta przed upływem okresu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego lub przed jego rozpoczęciem będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Pozycjonującego kary umownej w kwocie stanowiącej iloczyn 50% wartości sumy miesięcznego abonamentu netto przyjętego dla pozycjonowania wszystkich słów kluczowych, przy założeniu, iż znajdują się one w top 10 w wyszukiwarce i ilości miesięcy pozostałych do upływu ww. okresu, lub rezygnacji z pozycjonowania po podpisaniu umowy, a przed wypozycjonowaniem fraz. Stąd moje pytanie, skoro umowa jest zawierana na czas nieokreślony, cze zleceniobiorca może ująć w niej taki zapis....
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=119567


Temat: rezygnacja z umowy
Witam ! Mam pytanie. Chciałbym zrezygnować z usług tv "n". Wzór pisma już znalazłem, ale przeglądając papiery znalazłem coś co się nazywa oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w ... rezygnacji z usług ? Dalej - dowiedziałem się, że w przypadku umowy na czas nieokreślony czas rezygnacji to 3 miesiące. A na rezygnację z umowy zdecydowałem się ponieważ po raz drugi ... BOK-u) skutecznie mnie zniechęcił do ponownego dzwonienia i aktualnie wizji nie mam. W związku z tym pytanie 2 jest następujące - czy będę musiał płacić cały abonament przez te 3 miesiące rezygnacji skoro i tak nie mam wizji? Z tego co pamiętam z umowy jeśli "enka" nie dostarcza usługi mam prawo do zmniejszenia opłaty abonamentowej w wysokości 1/30 okresu rozliczeniowego za każdy...
Źródło: nhdtv.pl/forum/showthread.php?t=11270


Temat: Podwyżka Neostrady TP !!!!
Netia, czy Multimo są rozliczani przez TP według zwykłej, nominalnej taryfy. Zgodnie z nią, dla łącza o prędkości 1Mb/sek cena abonamentu wynosi 228,14 zł minus 51-procentowy rabat, wynikający z umowy międzyoperatorskiej ... o tym, że po wygaśnięciu umowy, abonament będzie wyższy. W przypadku trudności z interpretacją poszczególnych zapisów, pomóc mogą powiatowi rzecznicy konsumenta. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie UOKiK " - ... i przegapimy automatyczne przedłużenie umowy, i tak będziemy musieli zapłacić wyższy abonament przynajmniej za ten miesiąc, w którym wypowiedzenie złożyliśmy. Jak takie wypowiedzenie powinno wyglądać? "Nie ma tu konieczności korzystania z określonego wzoru. Wystarczy na zwykłej kartce papieru napisać, że chce się wypowiedzieć umowę. Wypowiedzenie najlepiej wysłać listem poleconym lub dostarczyć bezpośrednio operatorowi, tak by konsument miał potwierdzenie dostarczenia rezygnacji" - mówi...
Źródło: telepolis.pl/forum/viewtopic.php?t=23217


Temat: Wzór rezygnacji z usług TP
Przeglądając tematy na forum zauważyłam,że wiele osób ma problemy z Telekomunikacją Polską i chce zrezygnować z usług tej firmy. Więc przedstawię wzór rezygnacji z usług TP. Może komuś będzie pomocny. Droga ... konieczne (ABONAMENT SOCJALNY), aby móc spotkać się z panną młodszą, urodziwszą i wierniejszą od Ciebie (net24), a co najważniejsze, TAŃSZĄ!. Tak więc ADIEU TP! Podpisano: __________
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=3514


Temat: UKE oficjalnie o „neostradzie tp” bez ab
Wyja?nienia UKE w sprawie Neostrady bez abonamentu Odpowiadaj?c na liczne pytania Abonent?w dotycz?ce zalece? pokontrolnych Prezesa UKE wzywaj?cych Telekomunikacj? Polsk? S.A. (dalej "TP") do usuni?cia stwierdzonych nieprawid?owo?ci polegaj?cych na naruszeniu art. ... w efekcie doprowadz? do przywr?cenia stanu zgodnego z prawem. Mo?liwo?? ??dania przez abonent?w od TP rozwi?zania umowy o abonament telefoniczny i ?wiadczenia wy?cznie neostrady tp Do czasu wyegzekwowania przez Prezesa UKE wykonania zalecenia czyli zmiany oferty TP (umowy i regulaminu us?ugi) ubieganie si? o rozwi?zanie umowy o abonament telefoniczny i ?wiadczenia wy?cznie neostrady tp nie b?dzie skuteczne, natomiast wypowiedzenie umowy o abonament ... dla nich bezpieczne. Ewentualno?? podwy?szenia ceny na czyst? neostrad? tp przez TP Nale?y podkre?li?, ?e zalecenia nie odnosz? si? do kwestii mo?liwo?ci pobierania abonamentu za sam dost?p do sieci, nie zwi?zany ... Prezesowi UKE do akceptacji. Obowi?zek ?wiadczenia us?ugi TP powinna stworzy? mo?liwo?? rezygnacji z us?ugi telefonicznej z zachowaniem ?wiadczenia innych us?ug, jednak?e TP nie ma obowi?zku przy?czenia nowego abonenta do sieci w ... technicznie mo?liwe (istnieje wolne ??cze), korzystanie z us?ugi neostrada tp bez uzale?niania zawarcia takiej umowy od zawarcia umowy o ?wiadczenie us?ug telefonicznych i op?acania abonamentu z tym zwi?zanego. Podsumowanie Zalecenia pokontrolne ... UKE w ramach posiadanych uprawnie? zwi?zanych z kontrol? cennik?w, wzor?w um?w i regulamin?w. ?r?d?o: UKE
Źródło: telekomunikacja.wada.pl/viewtopic.php?t=5559